19 jul. 2019

Een berg aan mensendata: zieltjes voor de filantropie

Filantropische roofvogel
De Nederlandse jeugdzorg heeft een aantal kenmerken die deze zorgbranche bijzonder aantrekkelijk maakt voor grote investeerders, social engineers en de data industrie. Ik ga hier in een toekomstig artikel nog wel uitgebreid op in, maar wou even een paar alinea's uit het volgende document aanstippen: Guidelines for Effective Philanthropic Engagement, gepubliceerd door een vriendclubje waartussen onder andere het United Nations Development ProgrammeOrganisation for Economic Co-operation and Development, het European Foundation Centre en nog een paar vogels van dit pluimage. Oh ja, en niet te vergeten de Rockefeller Foundation.

De alinea die direct in het oog sprong was een tekst over het delen van data:.
4.We acknowledge the importance of using timely and accurate data to support better decision-making in our own operations as well as the value that we derive from understanding our respective intentions and learning from successes and failures.
5. We will share our knowledge and experience across sectors in an effort to improve effective engagement among different types of organizations working to improve development outcomes. This also includes making data available for statistical collection purposes by national and global bodies to enhance data comparability, complementarity and capacity to improve research and analysis.  We acknowledge that in some political contexts sharing data about our grantees may not be practical or wise and we will be sensitive to local contexts.  We will also share data with new, emerging philanthropic actors interested in development.
6. We aim to amplify the effectiveness of our efforts by working together more closely with other foundations, governments, and development actors on a broad range of data and knowledge sharing.  This could include the sharing of data on spending and inputs as well as other types of knowledge such as due diligence assessments, impact evaluations, problem analysis and context-specific evidence.
Dit gaat over data van mensen! Over hun kwetsbaarheden, de persoonlijke zorg die ze krijgen, of ze het hiermee eens zijn of niet, hoe ze reageren op instanties en hoe ze reageren op gedragsmanipulatie. Het gaat over hun mentaliteit, over hun hoop en angst en liefde, het gaat over hun verleden, heden en toekomst: kort gezegd, deze 'filantropische' datamonsters brengen de ziel van de mens terug tot kille data in een systeem van Artificial Intelligence, van statistieken, profileren en waarde die uitgedrukt wordt in geld en vette winsten.

In het document hebben ze het over:
 multi-level dialogue and coordination between foundations, governments, and other development stakeholders to strategize our work more purposefully within the context of global, national, and regional efforts already underway. 
Dat zijn een hoop organisaties die zich zomaar een onvoorstelbare berg aan mensendata toeeigenen. Ik ga hier niet mee akkoord. Ik tsjilp hier - bij deze - veontwaardigd over.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten